Sposoby reagowania na mowę nienawiści – warsztaty II edycja

/ Możliwość komentowania Sposoby reagowania na mowę nienawiści – warsztaty II edycja została wyłączona

Aktualności

Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej zaprasza na bezpłatne dwudniowe warsztaty na temat sposobów reagowania na mowę nienawiści.

Mowa nienawiści obejmuje wszelkie formy wypowiedzi, które szerzą, propagują czy usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nienawiści bazujące na nietolerancji m.in.: nietolerancję wyrażającą się w agresywnym nacjonalizmie i etnocentryzmie, dyskryminację i wrogość wobec osób należących do grup mniejszościowych (wg. Rady Europy).

W latach 2014 – 2016 znacząco wzrósł odsetek osób mających do czynienia z mową nienawiści w mediach i sytuacjach codziennych. Im więcej mowy nienawiści w otoczeniu, tym większa gotowość do jej użycia.

Celem warsztatów jest wzmocnienie umiejętności i rozwó kompetencji uczestników/uczestniczek w zakresie reagowania na mowę nienawiści.

Tematy dyskutowane podczas warsztatów:
-Czym jest mowa nienawiści i jak ją rozpoznać?
-Sposoby reagowania na mowę nienawiści
-Jak mówić nie dyskryminując?
-Zgłaszanie treści zawierających mowę nienawiści

Do udziału zapraszamy przede wszystkim nauczycieli i nauczycielki, a także wszystkie osoby zainteresowane przeciwdziałaniem wszelkim formom dyskryminacji: edukatorów/-ki, animatorów/-ki, liderów/-ki lokalni, osoby pracujące z młodzieżą i grupami mniejszościowymi.

Termin: 4-5 grudnia 2017
Godziny: 10:00-18:00
Miejsce: Gdańsk, ISE Inkubator Sąsiedzkiej Energii, ul. Reduta Wyskok 2

Prowadzący:
Tomasz Piątek – trener antydyskryminacyjny, pedagog, animator społeczno-kulturalny. Od 13 lat zaangażowany na rzecz praw człowieka i działania w obszarze społeczeństwa obywatelskiego.