Program Wzmacniania Rodziny

/ Możliwość komentowania Program Wzmacniania Rodziny została wyłączona

Aktualności

Już 3 października rusza kolejna edycja zajęć!
Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”
zaprasza rodziny z dziećmi (10-14 lat) do uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach Programu Wzmacniania Rodziny.

Program prowadzony jest przez nas od 2012 roku i cieszy się ogromnym zainteresowaniem 
nie tylko rodziców, ale również dzieci. 
Polska adaptacja programu powstała na bazie amerykańskiego programu 
opracowanego na Uniwersytecie w Utah. W Polsce realizowany jest od 2008 roku. 

Rodzic podczas spotkań dowie się:
-jak wspierać swoje dziecko,
-jak budować z nim relacje,
-jak stawiać mu granice,
-jak efektywnie wyciągać konsekwencje,
-jak ochronić dziecko przed używaniem substancji psychoaktywnych.

Dziecko nauczy się:
-stawiać i realizować swoje cele i marzenia,
-przestrzegać zasad,
-radzić sobie z presją rówieśniczą,
-radzić sobie ze stresem.

Dla kogo? Dla wszystkich rodzin z dziećmi w wieku 10-14 lat, które chcą wzmocnić swoje wzajemne relacje.
Kiedy? Cykl zajęć rusza 03.10.2017 w godz. 17-19
Kto? Spotkania są prowadzone przez psychologów i pedagogów posiadających uprawnienia edukatora rodzinnego.
Gdzie? W tym roku dzięki życzliwości ISE oraz w ramach dobrej współpracy na rzecz mieszkańców społeczności lokalnej
wyczekiwany Program Wzmacniania Rodziny w tej edycji odbędzie się w przytulnych pomieszczeniach Inkubatora Sąsiedzkiej Energii
ul. Reduta Wyskok 2 Gdańsk- Dolne Miasto.

O programie:
Składa się z 7 dwugodzinnych spotkań, prowadzonych metodą warsztatową.
Zajęcia dla rodziców i młodzieży odbywają się równolegle w tym samym czasie, w osobnych salach. 
Po ich zakończeniu rodziny wspólnie uczestniczą w tzw. sesji rodzinnej. 
Podczas spotkań wykorzystywany jest edukacyjny materiał filmowy, 
który pozwala krok po kroku na kolejnych zajęciach poznać mechanizmy, metody i formy rozwiązywania problemów. 
Pokazywane są typowe sytuacje rodzinne i towarzyskie, które mają miejsce w życiu 
zarówno na poziomie rodziny, szkoły, jak i środowiska rówieśniczego. 
Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymują materiały edukacyjne, nad którymi mogą pracować w domu, doskonaląc nabyte umiejętności.
Nieocenionym i najważniejszym elementem programu jest wspólna praca rodziców i dzieci poprzez gry i zabawy oraz kierowaną dyskusję. 
To czas wspólnej refleksji, wzruszeń i radości.

Zapisy, informacje
Koordynatorka programu Kaja Medowska
tel. 665-368-280
e-mail- kaja.medowska@mrowisko.org.pl
www.mrowisko.org.pl

Zajęcia są bezpłatne, finansowane ze środków Miasta Gdańska