GPS – Gotowość Praca Samodzielność FOSA

/ Możliwość komentowania GPS – Gotowość Praca Samodzielność FOSA została wyłączona

Aktualności

To działanie skierowane jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym którzy potrzebują wsparcia społecznego i zawodowego. W ramach projektu uczestnicy mogą min. korzystać ze wsparcia psychologa, psychiatry, konsultanta uzależnień, psychoterapeuty. Organizowane są też zajęcia grupowe w formie treningów umiejętności społecznych. 

Potrzebujesz tego rodzaju wsparcia? Zapraszamy do kontaktu osobistego w każdy czwartek w godzinach 8:30 -15:00 oraz pod numerem telefonu 606-806-363. Zadanie realizowane przez Fundację FOSA w ramach projektu GPS- Gotowość, Praca, Samodzielność. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.